måndag 3 april 2017

(Förra) veckans utdelningar, summering mars 2017

Lite sent ute men under förra veckan kom så de sista utdelningarna för mars månad in på kontot, från Nordea och Castellum.

Mars 2017:


DatumBolag
Antal
Per AktieTotalt*
17-03-30
17-03-27
17-03-24
17-03-21
17-03-21
17-03-20
17-03-17
17-03-17
17-03-14
17-03-02

17-03-02
Castellum
Nordea
New Senior Investment Group
Axfood
Flowers Foods
Main Street Capital Corp
Dream Office REIT
Alaris Royalty Corp
Whitestone REIT
Sabra Health Care REIT

Gladstone Investment Corp
45
140
100
45
75
145
100
100
220
50
  125
2,50 kr
6,18 kr
2,28 kr
6,00 kr
1,41 kr
1,63 kr
0,83 kr
0,90 kr
0,85 kr
3,79 kr
0,56 kr
112,50 kr
864,87 kr
194,19 kr
270,00 kr
89,73 kr
200,53 kr
70,50 kr

76,13 kr
159,02 kr
161,19 kr

59,96 kr

Summa utdelningar mars 2017: 2 258,62 kr
Summa utdelningar 2017: 5 684,66 kr


* Efter 15% källskatt har dragits i de fall det rör utländska aktier.

Vilken skillnad ett år kan göra. Ifjol summerades utdelningarna för mars månad till drygt 290 kr. I jämförelse med det innebär årets utdelningar en ökning med 679%(!). Man kan lugnt konstatera att mars var fjolårets "low point", inte bara sett till utdelningarna utan även att portföljen var en enda stor röra. Mycket har hänt sedan dess, med justering av strategin samt ånyo ökat fokus på sparandet, och det har uppenbarligen gett effekt.

Totala källskatten som drogs från min KF under mars uppgick till 143,03 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar